Nasvet kako pričeti s ponovnim izvajanjem podjetniške dejavnosti.

Nasvet kako pričeti s ponovnim izvajanjem podjetniške dejavnosti.

Nasvet kako pričeti s ponovnim izvajanjem podjetniške dejavnosti.

14. April 2020

Glede na  izvajanje del v času COVID-19 ter postopno ponovno izvajanje nekaterih dejavnosti vam svetujemo da preverite izvajanje ukrepov, ki jih delodajalcem določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1.
Tudi v času trenutnih epidemioloških razmer je potrebno izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo, zagotavljati zdravstvene preglede (nujni predhodni preventivni pregledi ter delovna mesta kjer je predpisano izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev) ter preglede in preizkuse delovne opreme.  
(vir Inšpektorat za delo https://www.gov.si/novice/2020-04-10-delodajalci-so-tudi-v-casu-epidemije-dolzni-izvajati-vse-ukrepe-za-varnost-in-zdravje-delavcev/).

Prav tako morajo delodajalci oceniti tveganja in določiti ukrepe, ki ustrezajo trenutnim epidemiološkim razmeram: dopolnitev ocene tveganja z ukrepi ter navodili za preprečitev okužbe na delovnem mestu.