UKREPI DELODAJALCA OB VISOKIH TEMPERATURAH NA DELOVNEM MESTU

UKREPI DELODAJALCA OB VISOKIH TEMPERATURAH NA DELOVNEM MESTU

02. Julij 2018

Odgovori na pogosta vprašanja glede temperature na delovnih mesti

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/1999, 39/2005, 43/2011 - ZVZD-1) opredeljuje tudi temperaturo zraka, ki jo mora delodajalec praviloma zagotavljati v delovnih prostorih. Delodajalec mora tako zagotoviti takšno temperaturo zraka v delovnih prostorih med delovnim časom, da ustreza biološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in na fizične obremenitve. V 25. členu pravilnik konkretneje določa, da temperatura zraka v delovnih prostorih sicer ne sme presegati 28 stopinj Celzija, razen v tako imenovanih vročih delovnih prostorih, kjer so temperature povečane zaradi delovne opreme (na primer peči). Velja, da je dovoljena temperatura 28 stopinj Celzija določena pri običajnih okoljskih toplotnih razmerah in dolgoletnih temperaturnih povprečjih.

Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28 stopinj Celzija, tudi če je to samo občasno le določen čas in torej ne gre za vroče delovne, predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje ter sprejemati potrebne ukrepe. Ker običajno ne gre za stalno preseganje dovoljene temperature, lahko delodajalec izvede tudi začasne ukrepe, ki veljajo le v času prekoračenih najvišjih dovoljenih temperatur. Med temi ukrepi so običajno najpogostejši organizacijski, na primer prerazporeditev delovnega časa, krajši delovni čas, pogostejši in daljši odmori med delovnim časom, ponudba ustreznih osvežilnih brezalkoholnih napitkov, zmanjšanje intenzivnosti dela in podobno, skrajni ukrep je lahko tudi prekinitev delovnega procesa.Delodajalec se seveda lahko odloči tudi za dolgoročnejše tehnične ukrepe v obliki dodatnih klimatskih in prezračevalnih naprav.

V primeru povišanih temperatur na delovnih mestih predlagamo naslednje:
 pri uporabi klimatskih naprav v delovnem okolju priporočamo upoštevanje pravila -7 stopinj
Celzija, kar pomeni, da temperatura zraka v delovnem prostoru ne bi bila za več kot 7 stopinj
Celzija nižja od zunanje temperature;
 popijete lahko do tri litre brezalkoholnih pijač, priporočamo vodo;
 oblecite se v lahka in zračna oblačila;
 seznanite se z zdravstvenimi simptomi, ki so značilni, ko je človeški organizem izpostavljen
previsokim temperaturam
 izogibajte se slani prehrani in začimbam;
 najbolj učinkoviti so kratki in pogosti premori v ohlajenih prostorih, temperatura katerih pa
ne sme biti tako nizka;
 ne pijte alkoholnih pijač;
 najbolj zahtevna dela opravite zgodaj zjutraj, ko je zunanja temperatura še nizka;
 če delate v ekstremno visokih temperaturah, vedno delajte v paru zaradi morebitnega
nudenja medsebojne pomoči.