O podjetju

Zgodovina podjetja:

Začetki delovanja družbe Justin segajo v leto 1986. Ustanovitelj in sedanji direktor je ustanovil je s.p.in začel s popoldansko dejavnostjo registrirano za opravljanje raznih strokovnih nalog  iz varnosti pri delu in požarnem varstvu. Kasneje se je dejavnost razširila še na trgovinsko dejavnost in proizvodnjo osebnih zaščitnih sredstev predvsem ušesnih zamaškov po licenci EAR in vložkov za gumirano obutev.

S povečanim obsegom dela se je podjetje odločilo, da v letu 2001 ukine spremljajoče dejavnosti in se usmeri izključno v opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu in požarnem varstvu, kar uspešno opravljamo za števila podjetja v slovenskem prostoru. 

V podjetju smo prejeli priznanja za uspešno delo tako na gospodarskem kakor tudi strokovnem področju.

Skozi trideset letno delovanje smo naše znanje in strokovne reference nenehno nadgrajevali z potrebnimi znanji, strokovnimi usposabljanji vseh zaposlenih. 

Moto našega delovanja je znanje, strokovnost, konkurenčnost, poštenost in prilaganje poslovnim partnerjem, njihovim potrebam, željam, pričakovanjim v okviru  zakonskih zmožnosti.

Danes v podjetju JUSTIN opravljamo strokovne naloge iz varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti za številne naročnike strokovno, kvalitetno in cenovno ugodno.

Iz bogatih izkušenj, ki sem si jih pridobil jaz in moji sodelavci vam svetujemo in pomagamo, da poskrbite za svojo varnost in varnost svojih zaposlenih pravočasno.

 

Pooblastila:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije je z odločbo št. 10200-46/2012/7 izdalo dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu za:

  • opravljanje periodičnih in drugih preiskav toplotnih in osvetlitvenih razmer  ter meritve hrupa na delovnih mest

  • opravljanje periodičnih in drugih pregledov in preizkusov delovne opreme

Ministrstvo za obrambo Uprava RS za zaščito in reševanje nam je z odločbo številka 8450-198/2011-4-DGZR podelila pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom:

  • organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom,

  • izdelava požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije

  • izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom

Podjetje JUSTIN d.o.o.je registrirano za opravljanje strokovnih nalog iz varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti, pri Okrožnem sodišču v Celju, vložek številka Srg 935/93

Ime podjetja: JUSTIN d.o.o.
Naslov: Strma cesta 1. 3250 ROGAŠKA SLATINA
Telefon: +386 (0)3 812 14 70
Telefaks: +386 (0)3 812 14 80
E-pošta: info@justin.si
Spletna stran: www.justin.si
Matična št.: 5362962
Davčna št.: SI41550226