Usposabljanje iz varnosti pri delu in požarne varnosti- VSAK PONEDELJEK ob 19.00

Usposabljanje iz varnosti pri delu in požarne varnosti- VSAK PONEDELJEK ob 19.00

Vsak ponedeljek ob 19,00 uri izvajamo usposabljanja za varnost pri delu za osebe, ki se predhodno najavijo.

  • Izvajanje usposabljanje zaposlenih za varnost pri delu, (teoretično in praktično), je zakonska obveza, predpisana v Zakonu o varnosti pri delu.Cilj usposabljanja za varno in zdravo delo (varnost pri delu) je pridobivanje znanj, spretnosti navad za varno opravljanja dela. Usposabljanje za  varnost pri delu se setoji iz usposabljanja za varno delo s preizkusom znanja. Usposabljanje delavcev za varnost pri delu se izvaja pred zaposlitvijo, ob spremembi tehnološkega procesa, periodično vsaki dve leti.
  • Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom
  • Poučevanje oseb, za varnost pri delu ki rokujejo z nevarnimi kemikalijami,
  • Usposabljanje za varnost pri delu  z viličarjem,
  • Usposabljanje za varnost pri delu za strojnike TGM,
  • Usposabljanje za varnost pri delu pri uporabi delovne opreme, strojev in naprav
  • Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih iz higiene živil in načel HACCP.

Prijava na seminar