HACCP

HACCP
(angleška kratica Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk)

Nudimo naslednje storitve:
izobraževanje in usposabljanje zaposlenih iz higiene živil in načel HACCP
svetovanje in pomoč pri vzpostavitvi HACCP sistema v živilskem obratu (izdelava celotnega sistema HACCP za živilski obrat)
sodelovanje pri notranjem nadzoru v živilskem obratu
preverjanje delovanja HACCP sistema v praksi- notranja verifikacija
izdelava poslovnika za vodenje notranjega nadzora,
izdelava obrazcev HACCP,
priprava vloge za registracijo živilskega obrata,
svetovanje na področju izpolnjevanja minimalnih sanitarno tehničnih pogojev v živilskih obratih.