Varnost pred požarom

S PODROČJA VARSTVA PRED POŽAROM opravljamo naslednje storitve:
  • Uposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom
  • Usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije iz objektov,
  • Organizacija in izvajanje evakuacijskih vaj,
  • Izdelava požarnih redov,
  • Izdelava požarnih načrtov,
  • Izdelava načrtov evakuacije,
  • Dokumentacija za sončne elektrarne
  • Svetovanje in priprava dokumentacije za prodajo pirotehničnih izdelkov
V podjetju Justin d.o.o. imamo dovoljenje za delo Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje.

Po določilih
 Zakona o varstvu pred požarom morajo biti vsi zaposleni usposobljeni za varstvo pred požarom, za kar je zadolžen delodajalec.

Delodajalec mora zaposlene usposobiti: 
ob nastopu dela, 
ob premestitvi na drugo delovno mesto, 
ob spremembi ali uvajanju nove tehnologije ali nove delovne opreme.

Program in izvedbo usposabljanja opravi delodajalec sam, strokovni delavec ali zunanja organizacija, katere dejavnost je usposabljanje s tega področja, v skladu z določili Pravilnika o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom. Ne glede na to, kdo pripravi program, ga mora delodajalec pred pričetkom izvedbe potrditi.

Roki usposabljanja se določijo glede na oceno požarne ogroženosti. Če je stopnja požarne ogroženosti majhna ali zelo majhna, je obvezno usposabljanje samo ob nastopu dela (priporoča se tudi obdobno), če je srednja ali srednje povečana na 3 leta, če je velika ali zelo velika pa na 2 leti.