Pregledi, preizkus in meritve električnih inštalacij in strelovoda

  • Meritve zaščite elektro instalacij pred električnim udarom (pred visoko napetostjo dotika), elektro meritve instalacij
  • Meritve ponikalne upornosti ozemljil (meritve strelovodnih naprav)