Usposabljanje zaposlenih iz varstva pri delu in varstva pred požarom

Izvajamo:
USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH IZ VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU, (teoretično in praktično),
Usposabljanje zaposlenih iz varnosti in zdravja pri delu je zakonska obveza delodajalca, predpisana v Zakonu o varnosti pri delu ( ZVZD-1, Ur.l.RS, št. 43/11). Cilj usposabljanja za varno in zdravo delo (varnost pri delu) je pridobivanje znanj, spretnosti navad za varno opravljanje dela, s ciljem preprečevati nesreče pri delu. Usposabljanje delavcev za varnost pri delu se izvaja pred zaposlitvijo, ob spremembi tehnološkega procesa oz. delovnega mesta, po daljši odsotnosti z delovnega mesta, periodično vsaki dve leti.

USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA VARSTVO PRED POŽAROM

USPOSABLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA GAŠENJE ZAČETNIH POŽAROV IN IZVEDBO EVAKUACIJE IZ OBJEKTA

USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA VARNO DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI,

USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO Z VILIČARJEM,

USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO ZA UPRAVLJALCE STROJNIKE TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE,

USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH IZ HIGIENE ŽIVIL IN NAČEL HACCP.

Usposabljanja, predavanja in različne delavnice izvajamo po naročilu oz. dogovoru z delodajalci v prostorih delodajalcev in tudi v predavalnici našega podjetja.

Vsak ponedeljek ob 19,00 uri izvajamo usposabljanja iz varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, viličaristi,...na sedežu našega podjetja na naslovu Strma cesta 1, Rogaška Slatina

Zainteresirane kandidate prosimo, da se zaradi zagotovitve prostora in gradiva, pred prihodom prijavijo na usposabljanje na tel. št. 03 812 14 70 ali info@justin.si.