Nevarnost uporabe nevarnih kemičnih snovi.

Nevarnost uporabe nevarnih kemičnih snovi.

Nevarnost uporabe nevarnih kemičnih snovi.

10. Oktober 2018

Ali pri vas uporabljate nevarne kemične snovi…naj vas posledice uporabe ne presenetijo
UKREPI DELODAJALCA OB IZPOSTAVLJENOSTI DELAVCEV NEVARNIM KEMIČNIM SNOVEM NA DELOVNEM MESTU

Skoraj vsako podjetje v svoj delovni proces vključuje nevarne kemične snovi. Naloga delodajalca je, da oceni tveganja zaradi izpostavljenosti delavcev. Ocena tveganja po enostavnem postopku vključuje sledeče korake:

  1. Popis vseh uporabljenih in tudi nastalih nevarnih kemičnih snovi na delovnih mestih
  2. Zbiranje informacij o nevarnih kemičnih snoveh (varnostni listi)
  3. Preučiti vrsto, intenzivnost, trajanje, pogostost in pojavnost izpostavljenosti delavcev
  4. Priprava akcijskega načrta z določitvijo prednostnega vrstnega reda ukrepov za zmanjšanje tveganja za delavce
  5. Opredelitev posebej ogroženih delavcev
  6. Pregled in posodabljanje ocene tveganja
  7. Pregled učinkov in morebitno izboljšanje sprejetih preventivnih ukrepov

Prednosti vrstni red ukrepov v primeru uporabe oz. izpostavljenosti delavcev nevarnim kemičnim snovem na delovnem mestu je znan kot načelo STOP

S – ZAMENJAVA ALI ODSTRANITEV NEVARNE KEMIČNE SNOVI

T- TEHNOLOŠKI UKREPI (ograditev, inkapsulacija procesa, prezračevanje,…)

O- ORGANIZACIJSKI UKREPI (zmanjšenje števila izpostavljenih, ločevanje delovnih mest, skrajšanje trajanja in intenzivnosti izpostavljenosti

P- POSEBNI VAROVALNI UKREPI ( osebna varovalna oprema)