Preventivni ukrepi zaradi nevarnosti požara

Preventivni ukrepi zaradi nevarnosti požara

Preventivni ukrepi zaradi nevarnosti požara

03. December 2018

Požar v dimniku največkrat nastane zaradi neustreznega kurjenja, zaprtega dovoda zraka, slabega goriva, nerednega vzdrževanja dimovodne naprave ali neustreznih rekonstrukcij le tega. Najpomembnejši preventivni ukrepi so:

Kurilno napravo in dimnik  vgraditev in vzdržujte skladno z navodili proizvajalca oziroma predpisi.

Pri postavitvi kurilne naprave in dimnika upoštevajte zahtevane odmike od gorljivih snovi.

Kurilnica naj ne bo skladišče (za razne vnetljive nevarne snovi).

Tla in stene okoli kurilne naprave naj bodo negorljivih materialov.

Kurilna naprava naj bo priključena na ustrezen dimnik.

Če kurite z drvmi, za kurjenje uporabljajte suh les. Peleti morajo biti ustrezno certificirani, lesni sekanci pa ustrezno hranjeni in iz čim boljšega materiala. Vsebnost vode ne sme biti večja od 25 %.

Centralne kurilne naprave, ki imajo ročno nalaganje goriva, morajo biti opremljene z vodnim toplotnim zbiralnikom. Tako zagotovite, da les v kurišču v celoti gori pri polnem zgorevanju.

V kurilni napravi nikoli ne zažigajte ostalih materialov.

V bližini dimnika ne hranite stvari, ki lahko zagorijo.Kurilno napravo in z njo povezane dimne vode, zračnike, pomožne naprave redno pregledujte in čistite skladno s predpisi, ki urejajo dimnikarsko službo.

V kolikor žal preventivni ukrepi niso bili zadostni in je vaš dimnik zagorel :

  • Takoj pokličite številko 112 (regijski center za obveščanje).
  • O požaru obvestite vse osebe v objektu, saj je nevarnost za nastanek strupenega ogljikovega monoksida zelo velika.
  • Če je v prostoru dim, v prostor ne vstopajte.
  • Ognja v dimniku nikoli ne gasite z vodo.
  • Ne odpirajte dimniških vratic.
  • Po požaru nadzirajte temperaturo zunanje stene dimnika vsaj še 2 ali 3 ure.
  • Po požaru mora dimnikar pregledati dimnik v celoti, saj je velika verjetnost, da je požar pustil posledice na tuljavah ali stenah dimnika.