Požar v naravi

Požar v naravi

Požar v naravi

21. Marec 2017

V zadnjih dneh se je število požarov v naravnem okolju zaradi spomladanskega čiščenja kmetijskih površin ter kurjenja in požiganja naravnih nenevarnih materialov izrazito povečalo. Svetujemo vam previdnost in upoštevanje pravil pri kurjenju v naravi, pri morebitni uporabi ognja v naravnem okolju in pri aktivnostih, ki lahko v naravnem okolju povzročijo požar.

 Pravila kurjenja v naravi

Če kurimo v naravi, mora biti kurišče urejeno, zavarovano in nadzorovano ves čas kurjenja. Urejeno kurišče je obdano z negorljivim materialom (npr. s kamni), okolica (vsaj v razdalji enega metra od zunanjega roba kurišča) pa mora biti očiščena vseh gorljivih snovi. Poskrbimo, da je v bližini kurišča voda, gasilnik ali drugo priročno orodje za gašenje (npr. lopata, pesek, zemlja ipd.).

Ob vetrovnem vremenu se nevarnost za nastanek požara močno poveča, zato takrat ne smemo začeti kuriti oziroma moramo kurjenje takoj prekiniti.

Požiganje v gozdovih, na drugih gozdnih zemljiščih in na območjih v oddaljenosti do 100 metrov od gozda in drugih gozdnih zemljišč ni dovoljeno!

Ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, je v naravnem okolju prepovedano kuriti, prižigati kresove in ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete in naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar.

Kako ravnamo, da ne bi prišlo do požara v naravi:

  • Poskrbimo za urejeno okolico okoli stavb - vse gorljive snovi skladiščimo v varni razdalji.
  • Odstranimo veje dreves v bližini stavbe, zračnikov in dimnikov.
  • V naravi kurimo samo na urejenih kuriščih in nikoli v suhih in vetrovnih dneh.
  • V ogenj ne mečemo doz pod tlakom in drugih vnetljivih snovi.
  • Po končanem kurjenju ogenj in žerjavico pogasimo ter prekrijemo z negorljivim materialom.
  • Nikoli ne odmetavamo cigaretnih ogorkov.
  • Po gozdu se ne vozimo z avtomobili in motorji.
  • V gozdovih ne prižigamo ognjemetov.
  • Dosledno upoštevamo prepovedi in omejitve uporabe ognja v času, ko je razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja.