Tveganja in nasveti pri dvigovanju in prenašanju bremen

Tveganja in nasveti pri dvigovanju in prenašanju bremen

Tveganja in nasveti pri dvigovanju in prenašanju bremen

28. Marec 2017

Ročno premeščanje bremen predstavlja resno grožnjo za varnost in zdravje delavcev. Bolečine v hrbtu so lahko posledica neustreznih ergonomskih razmer na delovnem mestu. Delodajalci morajo nameniti pozornost oceni tveganja in odpravi tveganj za zdravje delavcev, saj ima vsaka okvara zdravja lahko daljnosežne posledice za delavca, delodajalca in organizacijo. Skoraj vse vrste dela vključujejo določeno obliko ročnega premeščanja bremen. Te oblike so lahko dvigovanje, držanje, odlaganje, vlečenje, potiskanje, premikanje ali prenašanje različnih bremen.

Predpisi določajo bistvene zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen. Da bi preprečili bolečine v hrbtu zaradi napačnega ročnega premeščanja bremen, morate delodajalci kadar je to mogoče, ročno premeščanje bremen nadomestiti s primerno delovno opremo, pripomočki in primernimi mehanskimi pomagali, delo organizirati tako, da se čim bolj zmanjša količina ročnega premeščanja bremen,  upoštevati fizične sposobnosti delavcev pri določitvi delovnih nalog, sodelovati z delavci pri določanju varnostnih in zdravstvenih ukrepov,  oceniti tveganja za varnost in zdravje pri ročnem premeščanju bremen in izvesti ukrepe za zmanjšanje škodljivih učinkov takega dela, poskrbeti za ustrezno usposabljanje in obveščanje delavcev, zagotoviti zdravstveni nadzor.

Če imajo vaši delavci težave zaradi bolečin v hrbtu, ki so posledica neustreznega zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, to ne pomeni samo, da boste ob morebitnem inšpekcijskem pregledu lahko kaznovani zaradi neupoštevanja predpisov. Zanemarjanje vaših obveznosti ima lahko daljnosežne posledice: zmanjšanje produktivnosti, nezmožnost, da bi naročeno blago in storitve dobavljali v pogodbenih rokih, stroški usposabljanja novih delavcev in nadomeščanja tistih, ki so odsotni zaradi bolezni, izguba časa zaradi iskanja novih delavcev, ki bodo nadomestili tiste, ki so odsotni zaradi bolezni,  dodatni stroški nadomeščanja odsotnih delavcev, stroški odškodninskih zahtevkov, za uveljavljanje katerih se lahko odločijo poškodovani delavci.

 Delodajalci morate, če je le mogoče:

 1. ODPRAVITI nevarno ročno premeščanje bremen,
 2. OCENITI tveganje za poškodbo ali okvaro hrbtenice zaradi ročnega premeščanja bremen, ki se mu ni mogoče izogniti,
 3. ZMANJŠATI tveganje za poškodbo ali okvaro hrbtenice z različnimi ukrepi.

 Eden najpogostejših vzrokov za bolečine so prisilne drže ter ponavljajoči se gibi (uslužbenci, ki delajo z računalnikom, medicinske sestre, zobozdravniki in kirurgi, blagajničarke, prodajalke v delikatesah in drugih trgovinah,  telefonisti, delavci za tekočim trakom in drugi delavci, katerih delo je fizično naporno) drugi, ki opravljajo poklic, kjer so prisotni ponavljajoči se gibi in prisilna drža. Bolečine v hrbtu so pogosto znak okvare hrbtenice. Najpogostejši vzroki za okvaro hrbtenice so: slaba drža telesa, nepravilna obremenitev telesa, nepravilno dvigovanje in spuščanje bremen,  nepravilne delovne navade, pomanjkanje prožnosti telesa, pomanjkanje fizične kondicije.

 

Predlogi za zmanjšanje tveganja za poškodbe ali okvare hrbtenice

 • uporabite pripomočke za dvigovanje
 • izboljšate ureditev delovnega mesta za povečanje učinkovitosti
 • zmanjšate obseg dela, pri katerem je prisotno pripogibanje in sključena drža
 • odpravite dvigovanje s tal ali nad višino ramen, predvsem težkih bremen
 • zmanjšate razdalje prenašanja bremen
 • odpravite ponavljajoče se gibe
 • organizirate delo tako, da se delovne naloge spreminjajo tekom delovnega dne
 • bremena porivate namesto vlečete
 • zagotovite ustreznejšo opremo za prenašanje bremen
 • redno izvajate preventivno vzdrževanje opreme
 • zamenjate kolesa, pnevmatike in/ali uredite tla, tako da se bo oprema lahko premikala neovirano
 • zagotovite boljše ročaje in prijemala

 

Kako dvigniti breme?

 Načrtujte dviganje. Kam je treba postaviti breme? Uporabite ustrezna pomagala za dviganje, če je to možno. Ali potrebujete pomoč? Umaknite vse ovire, kot je odvržen material za zavijanje in podobno. Pri dviganju bremena od tal do višine ramen, dvignite breme v dveh korakih, z vmesno postavitvijo bremena na mizo ali drugo delovno površino tako, da lahko zamenjate prijem.

Stopala postavite narazen, tako da dobite uravnotežen in stabilen položaj za dvig bremena (ozka krila in neustrezna obutev to otežujejo). Dominantno nogo postavite čim bolj naprej in, če je možno, v smeri, kakor nameravate kreniti.

Ko dvigate breme z nizkega položaja, pokrčite kolena. Vendar ne smete poklekniti ali pretirano pokrčiti kolen. Hrbet imejte vzravnan (pri tem pomaga držanje brade nazaj). Če je potrebno, se za boljši prijem nagnite nekoliko nad breme. Ramena naj bodo usmerjena v isto smer kot boki.

Najboljši način prijema je odvisen od razmer in posameznikovih značilnosti, vendar mora biti varen. Prijem, pri katerem ukrivimo prste (naredimo kljuko), je manj utrujajoč od prijema s stegnjenimi prsti. Če morate zamenjati prijem v postopku dviganja bremena, to naredite gladko in brez sunkovitih gibov.

Breme naj bo čim bližje telesu, kolikor časa je to možno. Najtežji del bremena naj bo ob telesu. Če se bremenu ni mogoče dovolj približati, ga povleči k sebi, preden ga dvigneš.

Dvignite enakomerno, brez sunkovitih gibov. Ko začnete z dvigovanjem, dvignite brado. Nadzorujte potek dviganja.  Obračajte se tako, da premikate stopala. Ne zvijajte zgornjega dela telesa. Ramena naj bodo v isti liniji kot boki.

 Ne premikajte se sunkovito!

Ne dvigujte bremen, ki so pretežka!

Ne stegujte se predaleč!

Ne sučite telesa!