Varnost in zdravje pri delu tudi v izrednih okoliščinah

Varnost in zdravje pri delu tudi v izrednih okoliščinah

Varnost in zdravje pri delu tudi v izrednih okoliščinah

17. Marec 2020

Zdravje vaših zaposlenih je pogoj za doseganje poslovni ciljev Zaradi izrednih okoliščin svetujemo vsem delodajalcem naj pomislijo na varnost svojih delavcev ter njihovih družin in razmislijo o začasni zaustavitvi ali reorganizaciji poslovnih procesov.

Zavedamo se, da so določene dejavnosti nepogrešljive za družbo. V teh dejavnosti svetujemo delodajalcem da s spodaj navedenimi ukrepi poskrbijo za varnost svojih zaposlenih:
- zagotovite osebno varovalno opremo za zaposlene (maska, rokavice)
- redno oz. stalno prezračujte delovne prostore,
- zagotovite redno čiščenje in razkuževanje delovnega okolja in naprav,
- omejite neposredne stike med zaposlenimi (sestanki več ljudi-uporaba drugih komunikacijskih sredstev),
- organizirajte delovne procese z upoštevanjem priporočenih odmikov med ljudmi,
- omejite dostop zunanjih obiskovalcev na delovna mesta,
- zagotovite razkužila na vstopnih v delovna okolja in na delovnih mestih,
- poskrbite, da si zaposleni redno umivajo roke,
- poučite zaposlene o higieni kašljanja,
- spremljate zdravstveno stanje vaših zaposlenih in o ugotovljenih ali poročanih težavah takoj ukrepajte.

Za vse delavce, ki bodo izvajali delo doma pa ponujamo sledeče nasvete.

Ostati doma pomeni:

Da morate ostati v svojem domu, kjer  nimate stikov z ljudmi izven svojega doma
Da dom večkrat dnevno prezračite
Poskrbite za redno pitje tekočine (mlačna voda), kar preprečuje izsuševanje sluznice
Poskrbite za večkratno temeljito umivanje rok z vročo vodo in milom
Z roko si ne dotikate sluznice oči, nosa in ust
Kašljajte in kihajte v rokav ali v robec, ki ga potem zavržite
Ven se odpravite sami oz. v družbi z ljudmi s katerimi bivate doma. Ob srečanju mimoidočih upoštevajte razdaljo 1,5 – 2m.
V trgovino pojdite sami. V trgovini se zadržujte kar se da kratek čas.
Uživajte sadje, zelenjavo, pijte dovolj tekočine, migajte in globoko dihajte.
Ne izvajajte tveganih dejavnosti, ki bi utegnile biti nevarne in bi pripeljale do nesreče in poškodbe zaradi katere bi bila potrebna oskrba nujne medicinske pomoči!